รวมอาหาร บำรุงกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการอักเสบได้ดี

บำรุงกล้ามเนื้อ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากการที่กล้ามเนื้อทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน หรือไม่ได้ออกกำลังกาย