9 อาหารต้องเลี่ยงตัวการ เสี่ยงโรคมะเร็ง เลี่ยงไวอันตรายลดลง

เสี่ยงโรคมะเร็ง รู้หรือไม่ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งคืออาหาร เพราะการกินอาหารในแต่ละวันนั้น เราแทบจะหลีกเลี่ยงอาหารต่างๆ ไม่ได้เลย